Абітурієнту  |   Відповіді на питання Вхід    |   Реєстрація  |   Забули пароль?
Інформація по: Програмне забезпечення автоматизованих систем

  За даною спеціальністю студенти здобувають знання в області системного програмування, оволодівають сучасними інформаційними технологіями по створенню, експлуатації та супроводу автоматизованих систем, вивчають різноманітні системи програмування та Internet-технології.

По закінченні університету вони працюють розробниками системного та прикладного програмного забезпечення, системними аналітиками з комп’ютерної безпеки, системними адміністраторами мережевих технологій.

Спеціалізація: системне програмне забезпечення (освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр).

 

Перелік дисциплін

для обов'язкового вивчення

6.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем"

Назва дисципліни Вид контролю та рекомендований семестр Викладачі Кафедра 
         
 1 Історія України  екзамен - 1    
2 Безпека життєдіяльності  залік - 1    
3 Екологія  РГР - 1    
4 Українська мова (за професійним спрямуванням) залік  - 2    
 5 Психологія залік  - 2    
 6 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)

  екзамен - 2, залік  - 3, 5, 7

   
 7 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)   екзамен - 4, залік  - 1, 2, 3    
 8 Культурологія  РГР - 3    
 9 Соціологія залік - 4    
10  Правознавство залік - 4     
11

Охорона праці

 залік - 4 

   
12 Економічна теорія   екзамен - 5     
13  Політологія залік - 6     
 14 Економіка і організація виробництва екзамен - 7, КР - 6    
 15 Менеджмент екзамен - 8     
 

 

     
 16  Вступ до програмної інженерії залік - 1

 Салапатов Володимир Іванович 

Колос Петро

 кібернетики
 17  Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій  залік - 1      
 18 Основи дискретної математики 

  екзамен - 2, залік  - 1, РГР - 1,2

   
 19 Основи програмування та алгоритмічні мови екзамен - 1, 2, РГР - 2   Гребенович Юлія Євгенівна кібернетики 
 20 Фізика екзамен - 1, 3, залік - 2, РГР - 2,3    
 21 Вища математика  екзамен - 1,2, 3,4, РГР - 1,2,3,4    
 22 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика

  екзамен - 3, залік  - 2, РГР - 3

   
 23 Інженерна і комп'ютерна графіка  екзамен - 3, РГР - 3     
 24 Математична логіка  залік - 3     
 25 Об'єктно-орієнтоване програмування  екзамен - 4, залік  - 3, КР - 4     
 26

Основи електротехніки і електроніки 

екзамен - 4, залік  - 3, РГР - 3     
 27 Сучасні технології компютерної графіки залік - 4    
 28 Комп'ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп'ютерних систем)  залік  - 4, КР - 5    
 29 Архітектура комп'ютерів   екзамен - 5, РГР - 4    
 30 Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів  екзамен - 5, РГР - 4     
 31 Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем   екзамен - 5     
 32 Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації  екзамен - 5     
 33 Чисельни методи в інформатиці екзамен - 6, залік - 5     
 34  Організація баз даних та знань екзамен - 6, залік - 5     
 35  Програмування на Асемблері екзамен - 6, КР - 5     
 36 Організація системиного інтерфейсу екзамен - 6, КР - 5    
 37 Системне програмне забезпечення  екзамен - 6     
 38  Web-технології проектування розподілених систем залік - 6, КР - 6     
 39 Основи опуклого аналізу  залік - 6     
 40 Основи функціонального аналізу   залік - 6     
 41 Системне програмування і операційні системи  екзамен - 7, залік - 6     
 42 Математичні методи дослідження операцій екзамен - 7, залік - 6     
 43 Технологія програмування та створення програмних продуктів екзамен - 7    
 44 Основи автоматизованого програмування та системної
інтеграції комп'ютерних інформаційних технологій 
 екзамен - 7    
 45 Автоматизовані інформаційні системи залік - 7, КР - 7    
 46 Комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні) залік - 7    
 47 Математичні основи подання знань залік - 7    
 48 Сучасна теорія управління залік - 7    
 49 Нейронні мережі РГР - 7    
 50 CASE-технології РГР - 7    
 51 Технології розробки кросплатформених додатків РГР - 7    
 52 Засоби розробки концептуальних моделей програмних систем РГР - 7    
 53 Системи штучного інтелекту  екзамен - 8     
 54  Моделювання систем

екзамен - 8

   
 55 Теорія інформації і кодування екзамен - 8    
 56 Логічне програмування для штучного інтелекту екзамен - 8    
 57 Алгоритми навчання в системах штучного інтелекту екзамен - 8    
 58 Програмування компютерних мереж залік - 8, КР - 8    
 59 Експертні системи залік - 8, КР - 8    
 60

Сучасні технології програмування  

залік - 8     
 61 Розподілені системи обробки інформації залік - 8    
 62 Системи підтримки прийняття рішень залік - 8    
 63 Паралельні обчислювальні процеси залік - 8    
         

Примітка:  Студент самостійно може обирати в якій послідовності йому вивчати запропоновані дисципліни. Обов'язковою умовою для вивчення дисципліни - є повна проплата даної дисципліни.


<< Назад