Абітурієнту  |   Відповіді на питання Вхід    |   Реєстрація  |   Забули пароль?
Інформація по: Інформаційні управляючі системи та технології

Спеціальність "Інформаційні управляючі системи та технології" за напрямом 6.050101 "Комп’ютерні науки" відкрито в Черкаському національномууніверситеті ім. Б. Хмельницького 2005 році.

Випускаючою кафедрою зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи і технології" за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки” є кафедра інформаційних систем і технологій.

Кафедра готує фахівців трьох рівнів освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Бакалавр

Бакалавр з напряму "Комп'ютерні науки" - це людина з базовою вищою освітою, яка має фундаментальну підготовку по гуманітарним, соціально-економічним, природничо-науковим, психолого-педагогічним, спеціальним дисциплінам.

Бакалавр напряму підотовки "Комп'ютерні науки" може екслуатувати комп'ютеризовані системи обробки інформації та управління, системи автоматизованого проектування обчислювальних пристроїв, розробляти програмне забезпечення для певних інформаційних систем, працювати з базами даних, виконувати технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, працювати у сфері виробництва контрольно-вимірювальної апаратури.

Бакалавр може займати посади інженера-програміста, техніка-програміста.

Спеціаліст

Спеціаліст за фахом "Інформаційні управляючі системи та технології" – це людина з повною вищою освітою, яка розробляє компоненти комп'ютеризованих систем, зокрема інтелектуальних систем обробки інформації і ухвалення рішень, комп'ютеризованих систем обробки інформації і управління, комп'ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту і системного програмного забезпечення ЕОМ, а також може працювати у галузі системного аналізу і управління.

Спеціаліст за фахом "Інформаційні управляючі системи та технології" підготовлений до аналітичної, проектної, виробничо-технічної і організаційно керівної діяльності на підприємствах, в закладах і організаціях всіх галузей в підрозділах, які забезпечують розробку і експлуатацію комп'ютерних систем і інформаційних технологій, а також в банках і комерційних структурах, малих підприємствах, які пов'язані з вивченням ринку, покупкою і продажем програмних засобів, комп'ютерної техніки, інформаційних ресурсів і інформаційних технологій.

Спеціаліст за фахом "Інформаційні управляючі системи та технології" може займати посаді середнього і вищого управлінського персоналу в підрозділах по обслуговуванню комп'ютеризованих систем організацій і установ незалежно від їх профілю; брати участь в наукових дослідженнях і розробці програмних і програмно технічних систем; працювати на посадах наукового співробітника, молодшого наукового співробітника в науково-дослідних, проектний-конструкторських інститутах, на підприємствах.

Випускники, які після захисту випускної роботи фахівця отримали диплом фахівця за фахом "Інформаційні управляючі системи та технології" і виявили здатності до наукової діяльності, а також пройшли додаткову індивідуальну фундаментальну і спеціальну підготовку, за бажання можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями:
05.13.05 "Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління";
05.13.06 "Інформаційні технології";
05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів";
05.13.23 "Системи і засоби штучного інтелекту".

Магістр

Магістр за фахом "Інформаційні управляючі системи та технології" - це особа з повною вищою освітою, яка досліджує і розробляє компоненти комп'ютеризованих систем, зокрема інтелектуальних систем обробки інформації і ухвалення рішень, комп'ютеризованих систем обробки інформації і управління, комп'ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту і системного програмного забезпечення ЕОМ, а також може працювати в області системного аналізу і управління.

На підприємствах і в організаціях магістр може займатися дослідженням, проектуванням і конструюванням інформаційних управляючих систем (ІУС), що управляють, а також брати участь в установці і відладці ІУС і відповідного устаткування в місцях їх постійної експлуатації, працювати безпосередньо у виробництві. При цьому відповідно існуючій номенклатурі він може посідати такі посади: науковий співробітник (обчислювальні системи); аналітик комп'ютерних систем; інженер з комп'ютерних систем; інженер із застосуванням комп'ютерів; конструктор комп'ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер із застосування комп'ютерів; консультант в області обчислювальних систем; інженер-дослідник; науковий співробітник; начальник (завідувач) виробничої лабораторії; завідувач лабораторією (освіта); завідувач лабораторією; викладач вищого учбового закладу; інженер-програміст; начальник дослідницької лабораторії; начальник інформаційно-обчислювального центру

Досягши необхідного досвіду і стажу роботи він може виконувати обов'язки на керівних посадах: керівник науково-дослідного підрозділу; головний інженер проекту; головний фахівець-керівник науково-дослідного підрозділу; начальник (завідувач) науково-дослідного підрозділу; начальник науково-дослідної лабораторії та інші. Крім того, він може працювати на відповідних посадах в наукових установах, організаціях і фірмах, діяльність яких пов'язана з використанням, обслуговуванням і ремонтом ІУС, а також в комерційних підрозділах і фірмах, які займаються реалізацією і збутом ІУС. Магістр за фахом " Інформаційні управляючі системи та технології" на основі отриманої підготовки має можливість продовжити навчання в аспірантурі по спеціальностях:
05.13.05 "Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління";
05.13.06 "Інформаційні технології";
05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів";
05.13.23 "Системи і засоби штучного інтелекту".


<< Назад